Moje místov životě

11.07.2019

Jaké je naše postavení v životě? Jak si v našem životě stojíme? Na tomto zážitkovém semináři si neverbálním způsobem zmapujeme, do jaké míry nebo jak moc jsme - či nejsme v souladu s naším ideálním umístěním v životě.

Prostřednictvím hluboké meditace odkryjeme tajemství toho, co konkrétně je smyslem našeho bytí (právě toho našeho života).

Podstatnou nebo důležitou součástí tohoto semináře pak bude využití konstelačních technik. V rámci jednotlivých konstelací najdeme způsob, jak se dát do souladu se svým ideálním a pro nás autentickým místem v životě. Naprosto konkrétně se dozvíme, jak se tohoto smysluplného života dobrat, a odneseme si přesnou mapu, kudy k němu dojít.

Prostě půjdeme za tím, co konkrétně je smyslem právě toho našeho daného života.

Všichni už se v určitém životním postavení nacházíme - někam jsme došli a někam směřujeme. V životě nás ovlivňuje mnoho faktorů - výchova, vnější okolnosti,... Ale nejdůležitější je, abychom náš život tvořili my sami, abychom byli tam, kde máme být, protože jen to je v souladu s naším určením.

Naše místo v životě je pro nás totiž navýsost důležité. Všichni jsme se narodili s určitým úkolem, a pokud se s ním míjíme, tak v určité oblasti či dokonce v mnoha oblastech náš život vázne. Nacházíme se skutečně na správném místě v životě? Je-li tomu tak, pak jsme v rovnováze, zdravotně v pořádku, vztahy fungují takovým způsobem, jaký nám vyhovuje, cítíme naplnění - zkrátka náš život kvete.

Lektorka: Ludmila Klepalová

Ludmila je terapeutka, léčitelka a lektorka, zakladatelka Slunečního větru - centra zdraví
a osobního rozvoje. Má více než čtrnáctiletou praxi jako psychoterapeutka v pražské Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde si našla svůj osobitý přístup k člověku. Jako léčitelka pracuje více než 20 let. Její práce je zachycena i v dokumentu České televize režisérky Theodory Remundové "Když v tom jedou ženy". Je autorkou projektu Tanec 7 smyslů. Na svých seminářích citlivě vede účastníky k prastaré moudrosti a k probuzení samoozdravných procesů. Jejím velkým koníčkem je numerologie.


KDY: 20. 7., 10.00 - 17.00

Rezervace: liduse@slunecnivitr.cz, tel. 601 323 989.

Cena: zvýhodněná 590 Kč při uhrazení zálohy do 6. 7., po tomto datu plná cena 700 Kč.