Akce osobního rozvoje
Jste vítáni.

Osmidílný kurz Minulé životy aneb regresní terapie jako cesta. Setkání budou budou dvouhodinová.
Při bádání v minulosti objevíte svou duchovní identitu i životní smysl a najdete odpovědi na otázky Kdo jsem, Odkud přicházím, Proč jsem tady.

Jsou nějaké minulé životy? Zážitky světla v klinické smrti? Malé děti se na minulé životy rozpomínají! Co máme do činění s lidmi, kterými jsme obklopeni? Souvisí naše iracionální strachy s minulými životy? Proč mají v regresi i lidé, kteří na minulé životy nevěří, zážitky z jiné doby a jako zcela jiný člověk?